Во “Славна” Дебрца се спречи изградбата на депонијата, а сами ја претвораат во депонија! – Makedonija News

Во “Славна” Дебрца се спречи изградбата на депонијата, а сами ја претвораат во депонија!

“Славна” Дебрца, од Ботун па до Пресека
Се спречи изградбата на депонијата, а сами ја претвораат во депонија. Жално но вистинито, ни свест ни совест. Сликите се од с.Врбјани, с.Годивје и с.Лактиње Ама на жалост ова е само дел, пишува во објава на ФБ

Social profiles