Еколошките здруженија ги таргетираат изворите кај Св. Наум – Makedonija News

Еколошките здруженија ги таргетираат изворите кај Св. Наум

Пост објавен на ФБ страната „Front 21/24“ , а кој е споделен на повеќе ФБ страни меѓу кои и Save Ohrid – the only Unesco site in Macedonia објаснува кој заштитени видови живеат во изворите на Црн Дрим кај Свети Наум.

Во постот пишува:

Околината на изворите кај Св. Наум е единственото живеалиште во земјава на Барска Ангелика (Angelica palustris) – критично загрозен вид на Националната црвена листа и строго заштитен вид на Апендикс 1 од Бернската Конвенција.

Еколошките здруженија веќе 8 години водат силна кампања за заштита на Охридско Езеро и неговото крајбрежје и во тоа остварија завидни резултати.

Кампањите на еколошките здруженија и ФБ страни практично почнаа 2015 година и беа силно поддржани од тогашната опозициона СДСМ, која практично се спои во ставовите со екологистите и координирано и партијата и екологистите поркај за еколошките теми водеа своевидна кампања со напади против Охрид1 и лично напади против сопственикот и вработените во медиумот.

Social profiles